MND-onderzoek

https://onderwijs.umcg.nl/-/tweedaagse-cursus-kinderneurologisch-onderzoek-met-speciale-aandacht-voor-minor-neurological-dysfunction

(alleen Nederlandstalig)

Cursusleiding: Kirsten Heineman en Jessika van Hoorn

De aanwezigheid en het soort lichte neurologische disfunctie (minor neurological dysfunction, MND) zegt iets over de wijze waarop het zenuwstelsel van het kind is georganiseerd. Dergelijke kennis is uitermate nuttig als we te maken hebben met kinderen met developmental coordination disorder (DCD) of gedragsproblemen zoals aandachtstekort stoornis al of niet met hyperactiviteit (ADHD). De kennis over de neurale organisatie van een kind geeft namelijk inzicht in de etiologie en pathogenese van de problemen van het kind, geeft handvatten voor de begeleiding en het stellen van een prognose. In Groningen werd een gestandaardiseerd, ongeveer 30 minuten durend, leeftijdsspecifiek kinderneurologisch onderzoek ontwikkeld dat zich speciaal richt op de detectie van MND.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit theorie en praktijk, waarbij het accent ligt op de praktijk: het leren uitvoeren van het onderzoek en het interpreteren van de bevindingen. Het oefenen vindt plaats tijdens de twee cursusdagen en tijdens het interval tussen de twee cursusdagen. Een zelf uitgevoerd onderzoek wordt op video opgenomen en door de cursusleiding beoordeeld. De cursusdagen omvatten:

  • theoretische achtergrond van MND, inclusief leeftijdsafhankelijkheid van verschijnselen, etiologie en neuraal substraat
  • psychometrische eigenschappen van MND
  • praktische uitvoering van het MND-onderzoek
  • toepassing en betekenis van MND-onderzoek in de klinische praktijk

De cursus biedt veel ruimte voor discussie

Beoogde cursusdeelnemers

Kinderrevalidatieartsen, kinderartsen, kinderpsychiaters en kinderneurologie. De cursus is ook geschikt voor kinderfysiotherapeuten die in teamverband met artsen werken.

Leerdoelen
  • kennis over MND (leeftijdsafhankelijkheid, etiologie, neuraal substraat, klinische betekenis)
  • vaardigheid in het kunnen uitvoeren van het MND-onderzoek
  • interpretatie van het MND-onderzoek

De volgende MND-cursus is in de planning.
Voor informatie en aanmelding: k.r.heineman@umcg.nl

LEAD Technologies Inc. V1.01

De MND onderzoeksmanual is o.a. verkrijgbaar via Mac Keith Press:
http://www.mackeith.co.uk/shop/the-neurological-examination-of-the-child-with-minor-neurological-dysfunction/