Meer informatie

Zie https://www.rug.nl/staff/m.hadders-algra/

Vroege opsporing

General Movements (GMs)

Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment (SINDA):

Vroege verschijnselen van Autisme Spectrum Stoornissen

Vroegtijdige interventie

Systematic Review over vroegtijdige interventie:

Coaching in vroegtijdige interventie:

Motorische ontwikkeling

Ontwikkeling van houdingsregulatie bij baby’s met een hoog risico op
cerebrale parese:

Ontwikkeling van reiken op de baby-leeftijd bij kinderen met cerebrale parese:

Motorische ontwikkeling van baby’s met en complexe congenitale hartafwijking

Vroege risicofactoren voor DCD:

Omgaan met beperkingen