Ontwikkelingsneurologie

Het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie maakt deel uit van de Beatrix Kinderkliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen. Het Instituut is een onderzoeksafdeling die hoort bij de Graduate schools Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN) en SHARE (Expand).

Het onderzoek van het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie richt zich op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de normale en afwijkende ontwikkeling van het menselijke zenuwstelsel. Het accent ligt daarbij op de vroege fasen van de ontwikkeling, maar soms worden lijnen doorgetrokken naar de betekenis van bevindingen voor het volwassen bestaan.

Belangrijke onderzoekslijnen zijn:

  • Ontwikkeling van diagnostische instrumenten voor neurologische disfunctie bij kinderen
  • Vroegtijdige interventie bij kinderen met (een hoog risico op) ontwikkelingsstoornissen
  • Pathofysiologie van motorische stoornissen bij kinderen
  • Ontwikkeling van kinderen geboren na IVF/ICSI

INTERNATIONAL MEETING  
Neurodevelopmental disorders:
from fundamental principles to family perspectives
https://www.developmentalneurology2024.org/

Medewerkers: klik hier.