Studies which apply the neurodevelopmental tools

Complex congenital heart diseases

Complex congenital heart diseases

Complexe congenitale hartafwijkingen

Kinderen met ernstige congenitale hartafwijkingen zoals de tetralogie van Fallot, een transpositie van de grote arteriën of een hypoplastisch linker hartsyndroom kunnen tegenwoordig door operatief ingrijpen in de weken na de geboorte overleven. Een deel van deze kinderen ontwikkelt echter motorische en cognitieve problemen. De oorzaak van deze problemen is niet echt duidelijk: ligt de oorzaak prenataal of spelen omstandigheden tijdens de complexe operatie een rol?

Lees meer...
RuGLogoENUMCG Website