Minor Neurological Dysfunction (MND)

De laatste jaren neemt de belangstelling voor lichte neurologische disfunctie (minor neurological dysfunction; MND) gestaag toe. De toenemende belangstelling heeft enerzijds te maken met toegenomen kennis over de betekenis van MND, anderzijds met een toenemende maatschappelijke belangstelling voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD (aandachtsproblemen en hyperactiviteit; 5-10%) of onhandige motoriek (Developmental Coordination Disorder (DCD); 5-10%). Bij deze problemen speelt de neurologische conditie van het kind een belangrijke rol.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website