Neurologisch onderzoek bij zuigelingen en peuters

Het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie houdt zich vanaf haar ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw bezig met het ontwikkelen van gestandaardiseerd leeftijdsspecifiek neurologisch onderzoek. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan spontaan motorisch gedrag en lichte neurologische disfuncties.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website