Infant Motor Profile

De wijze waarop neuromotore disfunctie bij zuigelingen in kaart gebracht kan worden is beperkt. Daarom werd een instrument ontwikkeld om neuromotore problemen van zuigelingen van 3 tot 18 maanden in kaart te brengen. Het instrument, de Infant Motor Profile (IMP), maakt gebruik van video-opnames van spontaan gedrag van baby's. De IMP is gebaseerd op de ideeën van de Neurale Groep Selectie Theorie.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website