General Movements

De beoordeling van de kwaliteit van General Movements (gegeneraliseerde bewegingen, GMs) is een gevoelig instrument voor de evaluatie van de integriteit van het jonge zenuwstelsel. GMs zijn spontane bewegingen waaraan alle onderdelen van het lichaam mee doen. Zij ontstaan vroeg foetaal en blijven bestaan tot 3 à 4 maanden na de à terme leeftijd. Op deze leeftijd worden GMs geleidelijk vervangen worden door doelgerichte motoriek.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website