LEARN 2 MOVE 0-2 jaar

LEARN2MOVE 0-2 (L2M0-2) bestudeert het effect van vroege fysiotherapeutische behandeling bij baby's met een hoog risico op cerebrale parese.


L2M0-2 maakt deel uit van het landelijk onderzoeksproject LEARN2MOVE waarin effect van behandeling van kinderen met cerebrale parese wordt bestudeerd in verschillende leeftijdsgroepen (Utrecht: 2-3 jaar; Amsterdam: 7-12 jaar; Rotterdam: 16-24 jaar)

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website