Zitvoorzieningen bij kinderen met cerebrale parese

Kinderen met cerebrale parese brengen meestal een aanzienlijk deel van de dag door in zittende houding. Daarom is het voor het dagelijks functioneren van deze kinderen van groot belang dat zij zo goed mogelijk zitten.
RuGLogoNLUMCG Website