Ontwikkeling van diagnostische instrumenten voor neurologische disfunctie bij kinderen

General Movements

De beoordeling van de kwaliteit van General Movements (gegeneraliseerde bewegingen, GMs) is een gevoelig instrument voor de evaluatie van de integriteit van het jonge zenuwstelsel. GMs zijn spontane bewegingen waaraan alle onderdelen van het lichaam mee doen. Zij ontstaan vroeg foetaal en blijven bestaan tot 3 à 4 maanden na de à terme leeftijd. Op deze leeftijd worden GMs geleidelijk vervangen worden door doelgerichte motoriek.

Lees meer...

Infant Motor Profile

De wijze waarop neuromotore disfunctie bij zuigelingen in kaart gebracht kan worden is beperkt. Daarom werd een instrument ontwikkeld om neuromotore problemen van zuigelingen van 3 tot 18 maanden in kaart te brengen. Het instrument, de Infant Motor Profile (IMP), maakt gebruik van video-opnames van spontaan gedrag van baby's. De IMP is gebaseerd op de ideeën van de Neurale Groep Selectie Theorie.

Lees meer...

Neurologisch onderzoek bij zuigelingen en peuters

Het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie houdt zich vanaf haar ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw bezig met het ontwikkelen van gestandaardiseerd leeftijdsspecifiek neurologisch onderzoek. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan spontaan motorisch gedrag en lichte neurologische disfuncties.

Lees meer...

Minor Neurological Dysfunction (MND)

De laatste jaren neemt de belangstelling voor lichte neurologische disfunctie (minor neurological dysfunction; MND) gestaag toe. De toenemende belangstelling heeft enerzijds te maken met toegenomen kennis over de betekenis van MND, anderzijds met een toenemende maatschappelijke belangstelling voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD (aandachtsproblemen en hyperactiviteit; 5-10%) of onhandige motoriek (Developmental Coordination Disorder (DCD); 5-10%). Bij deze problemen speelt de neurologische conditie van het kind een belangrijke rol.

Lees meer...

Onderzoek waarin de diagnostische instrumenten worden gebruikt

Doordat de Ontwikkelingsneurologie een bijzondere interesse heeft in lichte neurologische disfuncties, worden de onderzoekstechnieken om lichte disfuncties op te sporen ook ingezet in onderzoeken met specifieke onderzoekthema’s. Zo werd en wordt aandacht besteed aan:

  • Prenatale en postnatale vetzuren
  • Neonatale hyperbilirubinaemie (een vorm van geelzucht bij pasgeborenen)
  • Congenitale reductie defecten van de bovenste extremiteit.
  • Complexe congenitale hartafwijkingen
  • In vitro fertilisatie: zie apart deel van deze website

 

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website