Interventie bij kinderen met neuromotoire aandoeningen

Therapeutisch paardrijden bij kinderen met cerebrale parese

Een deel van de kinderen met cerebrale parese krijgt therapie in de vorm van paardrijden. Vaak vinden ze dat heel plezierig. Echter, het wetenschappelijke bewijs dat therapeutisch paardrijden ook daadwerkelijk helpt om de mobiliteit en het algemene functioneren van het kind met cerebrale parese in het dagelijkse leven te verbeteren is mager.

Zitvoorzieningen bij kinderen met cerebrale parese

Kinderen met cerebrale parese brengen meestal een aanzienlijk deel van de dag door in zittende houding. Daarom is het voor het dagelijks functioneren van deze kinderen van groot belang dat zij zo goed mogelijk zitten.

Fysiotherapeutische interventie bij 'risico baby's' in Zwitserland

Hoe babyfysiotherapie in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd verschilt waarschijnlijk van land tot land. Er is echter vrijwel niets over die verschillen bekend.

LEARN 2 MOVE 0-2 jaar

LEARN2MOVE 0-2 (L2M0-2) bestudeert het effect van vroege fysiotherapeutische behandeling bij baby's met een hoog risico op cerebrale parese.


L2M0-2 maakt deel uit van het landelijk onderzoeksproject LEARN2MOVE waarin effect van behandeling van kinderen met cerebrale parese wordt bestudeerd in verschillende leeftijdsgroepen (Utrecht: 2-3 jaar; Amsterdam: 7-12 jaar; Rotterdam: 16-24 jaar)

Lees meer...

VIP-project

Het vroegtijdige interventie project (VIP) bestudeerde het effect van vroege fysiotherapeutische behandeling bij zogenaamde risico-baby’s. Baby’s kwamen in aanmerking voor het VIP project als zij op de gecorrigeerde leeftijd van ongeveer 3 maanden duidelijk afwijkende general movements vertoonden.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website