Ontwikkeling van diagnostische instrumenten voor neurologische disfunctie bij kinderen

We ontwikkelen en verfijnen methoden om neurologische conditie en motorische ontwikkeling van kinderen te onderzoeken.

  • Methoden voor de zuigelingenleeftijd: beoordeling van de kwaliteit van spontane motoriek (General Movements en de Infant Motor Profile) en gestandaardiseerde methoden om ernstige en lichte neurologische disfuncties bij kinderen te documenteren.
  • Methoden om lichte neurologische disfunctie (minor neurological dysfunction; MND) bij kinderen te onderzoeken.

  Lees meer...

Interventie bij kinderen met neuromotoire aandoeningen.

Gedurende de laatste vijftien jaar ontwikkelden we het vroege interventie programma "Coping with and caring for infants with special needs – a family centred programme" (COPCA). COPCA is een programma voor baby's met (een hoog risico op) een ontwikkelingsstoornis, zoals cerebrale parese ('spasticiteit'). Recent werd de werkzaamheid en effectiviteit van COPCA onderzocht in het VIP project en in het LEARN 2 MOVE 0-2 YEAR project. Momenteel loopt een onderzoek naar het effect van COPCA in Zwitserland
Daarnaast hielden en houden we ons bezig met het effect van zitvoorzieningen en dat van therapeutische paardrijden bij kinderen met cerebrale parese.

Lees meer...

Ontwikkeling van houdingsregulatie

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen hebben vrijwel altijd te kampen met problemen in de houdingsregulatie. Echter, de kennis over de ontwikkeling van disfunctionele houdingsregulatie is beperkt.

Wij bestuderen houdingsregulatie en de kwaliteit van reikbewegingen met behulp van registratie van oppervlakte EMG, kinematische en kinetische signalen en video-registratie bij gezonde kinderen en bij kinderen met (een hoog risico op) een ontwikkelingsstoornis, zoals cerebrale parese (‘spasticiteit’). De kinderen worden m.n. in liggende en zittende houding onderzocht.

Lees meer...

Ontwikkeling van kinderen geboren na IVF/ICSI

Tegenwoordig wordt ongeveer 2% van de kinderen in Nederland geboren na een zwangerschap die tot stand is gekomen door in vitro fertilisatie (IVF) al dan niet in combinatie met intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Het onderzoek van de laatste decennia toonde aan dat IVF/ICSI niet gepaard gaat met een verhoogd risico op ernstige ontwikkelingsstoornissen. Echter, of IVF/ICSI mogelijk effecten heeft op de latere ontwikkeling van het kind is nog onbekend.

Wij bestuderen de lange termijn effecten van IVF/ICSI en preïmplantatie genetische screening (PGS) op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord.

Lees meer...

RuGLogoNLUMCG Website